Search

Programmer til dannelse af grundlæggende databaser

Mange bruger tilsyneladende SAS’ proc sql når de gennemfører registerstudier på Danmarks Statistiks servere (DST). Med almindelige data steps kommer man langt, og med en baggrund som statistiker er data steps også mere håndgribelige (i samspil med proc sort, proc tabulate, proc append osv.) Dog skal man tage højde for ikke at benytte autogenererede variable (som f.eks. first.id fra en ‘by id’ statement) sammen med where options – og tjekke at forståelsen af retain statements er tilstede (ved at kontrollere resulterende datasæt).

Vedlagt et par programmer jeg selv har skrevet og finder nyttige – rettelsesforslag er velkomne og hvis de benyttes bedes man angive kilde.

BDS.zip (Basic Data Steps)

0 views0 comments

Recent Posts

See All

SAS University Edition load error solution

Using SAS University Edition with VirtualBox in Fedora requires kernel signing of 3 modules. Avoid this by disabling Secure Boot in BIOS settings. Secure Boot makes it impossible to load nonauthorized