Search

Frie Danske Data – Danish Online and Live Data Sources

Der er en lang række offentligt tilgængelige datakilder, der på hustands, postnummer, kommunalt og regionalt niveau beskriver borgerne og deres ejendomme. Nedenstående liste er ikke komplet, men giver adgang til mange centrale oplysninger. Et par af siderne kræver (gratis) login, hvis man vil tilgå data uhindret.

Send venligst mail med forslag eller opdateringer, også til sider med data fra forskning eller konsulentrapporter …

There are a variety of public available Danish data sources on household, zip code, municipal and regional level. The following list is not exhaustive, but provides access to many key details. A couple of pages require (free) login for unrestricted access.

Please send mail with suggestions or updates, also to pdfs or pages of data from research or consultancy reports …

Data vedrørende landskab, infrastruktur, geografi og adresser:

Data regarding landscape, infrastructure, geography and addresses: http://gst.dk/ http://www.aws.dk/ https://www.mastedatabasen.dk/ http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal

Data målrettet husejere:

Houseowner data (huge number of details, e.g. environmental, economic, financial,…) http://bolighed.dk (Nyboligs modelbaserede vurderingspriser) http://www.dingeo.dk/om/ http://bolig.sparnord.dk/privat/bolig/naborapport/ http://boliga.dk

Erhvervsdata:

Business data: http://naturerhverv.dk/fiskeri/fiskeristatistik/ http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/baggrund-og-fakta-om-oekologi/tal-og-fakta-om-oekologi/oekologistatistik/ https://www.lf.dk/Tal_og_Analyser http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/Sider/statistik.aspx

Data vedrørende medier, reklamer og politik:

Media, marketing and politics data: http://www.gallup.dk/statistik http://www.aktualitetsindex.dk/ http://danskemedier.dk/branchefakta/statistik/ http://www.ft.dk/Dokumenter.aspx

Socio-økonomiske forhold: Socio-economic data:

https://www.uddannelsesstatistik.dk/ http://statweb.uni-c.dk/ http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit http://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/Sider/Sundhedsregistre.aspx http://www.si-folkesundhed.dk/Statistik.aspx http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx http://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen http://www.politistatistik.dk/definitioner.htm(tvivl om data på kort)

Data på kommunalt niveau:

Municipal level data (economic, social, …):

http://www.noegletal.dk/ http://dst.dk/da/Statistik/emner/kommuner-paa-landkortet

Summariske data baseret på de landsdækkende registre: http://statistikbanken.dk/ http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_Variabeloversigter.aspx

Dertil er der data, der hentes real-time vedrørende klima og trafik, nogle er tilgængelige via hjemmesider, andre skal hentes med RF udstyr.

Data obtainable real-time, e.g. weather, traffic, some obtainable through webpages other through RF equipment: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/trafik/Trafikt%C3%A6thed http://www.marinetraffic.com/dk/ http://fly-radar.dk/ http://iss.astroviewer.net/

1 view0 comments

Recent Posts

See All

SAS University Edition load error solution

Using SAS University Edition with VirtualBox in Fedora requires kernel signing of 3 modules. Avoid this by disabling Secure Boot in BIOS settings. Secure Boot makes it impossible to load nonauthorized